Att framgångsrikt leda och utveckla en affärsverksamhet kräver kunskap och ett helhetsperspektiv på affären utifrån marknadsföring, ekonomi, innovation, ledarskap och organisation. Förmågan att utveckla och leda människor i ständig förändring och skapa engagemang ger snabbrörliga företag med stark konkurrenskraft.

Beijer Academy är Beijerinvests egna företagsuniversitet. Via Beijer Academy har du och dina medarbetare inom Beijerinvestgruppen möjlighet att bredda kunskaperna och växa i era yrkesroller. Läs om Beijerinvest och vilka bolag som ingår i Beijerinvestgruppen här.

Beijer Academy skapar plattformar för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och inspiration genom skräddarsydda utbildningsprogram, anpassade utbildningsaktiviteter och nätverk för alla bolag som ingår i Beijerinvestgruppen. All utbildning baseras på Beijerinvests strategier, visioner och synen på affärsmannaskap.

Beijer Academy erbjuder även gemensamma satsningar som kan riktas specifikt till VD:ar eller ekonomiansvariga, bland annat utbildningar, seminarier, workshops, studiebesök och liknande kompetensutvecklande aktiviteter.

Sist men inte minst stöttar Beijer Academy även företagsevenemang och liknande aktiviteter som hjälper till att öka trivseln och sammanhållningen i bolagsgruppen.

Beijer Academy tar hand om hela kedjan från behovsanalys till planering, samordning, logistik och uppföljning, vilket leder till ett kostnadseffektivt sätt att tillföra ditt företag kunskap.

Verksamheten finansieras genom en närstående stiftelse i Beijersfären. Du kan läsa mer om stiftelsen här.