Beijer Academy Business School


 

 

 

Beijer Academy Business School anordnar gemensamma satsningar som kan riktas specifikt till våra medarbetare inom olika yrkesgrupper, bland annat utbildningar, seminarier, workshops, studiebesök och liknande kompetensutvecklande aktiviteter. En av de årligen återkommande aktiviteterna är Beijer Academy Management Summit som hålls på hösten varje år och där ledningsgrupperna inom våra bolag samlas för att djupdyka i olika ämnen som är relevanta för alla våra bolag.