Beijer Academy management summit


 

Beijer Academy Management Summit syftar till att ledande medarbetare inom koncernen träffas för att presentera sina verksamheter, utbyta erfarenheter och idéer samt skapa nya, givande affärsrelationer och kontaktytor. På programmet finns även intressanta föredrag och diskussioner av medarbetare, styrelseledamöter och andra och det ges också tillfälle att djupdyka inom olika relevanta områden.