2016


Årets tema var tillväxtorienterat ledarskap. Några av Sveriges mest erfarna chefer berättade om sina egna dilemman, metoder, motgångar och framgångar i att leda i tillväxt. Deltagarna inspirerades även av Niklas Modig, en av de främsta talarna inom Lean, som också skrivit boken ”Detta är Lean”.

Andra intressanta talare var Olof Stenhammar, entreprenör och grundare av OMX, Pär Nuder bl.a ordförande i tredje AP fonden och AMF försäkringar samt styrelseledamot i Beijerinvest, Bertil Persson, VD och koncernchef i Beijer Alma, Markus Ganev, grundare och VD ProSales Consulting, Erik Gustafsson, Investment Director Beijerinvest, Johan Wall bl.a styrelseordförande i Beijer Alma och VD Beijerinvest samt Anders Wall, finansman, entreprenör och mecenat.

Frågeställningar som hur ledningsgruppens arbete kan utvecklas så att det stödjer tillväxt och vilka utmaningar ledningsgruppen ställs inför samt hur viktigt Lean är för den strategiska verksamhetsutvecklingen framåt, belystes under årets Beijer Academy Management Summit.

Det utbyttes också tips och råd om hur ledningsgruppen hanterar tempot som uppstår i bolaget i kraftig tillväxtfas men även vad ledningen kan fokusera på under perioder av lägre tillväxt. Dessutom skapades nya givande affärsrelationer och kontaktytor.