2015


 

2015 hölls Beijer Academys första nätverksträff för ekonomiansansvariga inom koncernen. Dagen bjöd på intressanta diskussioner och frågeställningar. Linda Jacov från Addedo belyste Cognos Controllers funktioner och möjligheter. Tomas Gerhardsson från KPMG berättade om den kommande revisionsprocessen och Camilla Persson, också från KPM delade med sig av erfarenheter kring K3 och kommande nyheter inom årsredovisningslagen. Därefter tog Joachim Broberg, KPMG över och belyste regler kring moms, förvärvsbeskattning och representation. Marie Edlund från Beijerinvest gav deltagarna all praktisk information som behövdes inför årsbokslutet.