Lean Ledarskap


 

Lean är en av de viktigaste ledstjärnorna för att utveckla verksamheten inom koncernens bolag. Stora förbättringar har kunnat uppnås genom att konsekvent införa och tillämpa arbetssätt som formats utifrån Lean som arbetssätt men som anpassats till rådande förutsättningar inom våra olika bolag. Det är viktigt att alla ledare från styrelse till första ledets ledare inom bolagen har rätt förståelse för att uppnå de önskade effekterna. För att uppnå det  krävs en kombination av teori och praktik. Koncernen satsar på ledarna och utbildar dem kontinuerligt inom Lean för att på ett konkret och praktiskt plan öka förståelsen för ledarnas roll i våra bolags strävan mot Lean.