2015


 

Beijer Academys första Lean Ledarskap hölls 2015. Under två intensiva dagar varvades teori med praktiska övningar för att få en ökad förståelse vad Lean är, vad en Lean kultur verkligen innebär i praktiken. Thomas Lundström från företaget Part Development guidade oss igenom de två dagarna och gick igenom hur ledarna inom företagen i koncerenen ska ta fram en trygghetsskapande strategi och hur viktigt värderingar är för att uppnå ett lyckat medarbeteengagemang, ett starkare lag och en högre utvecklingstakt.

Ledarskapsprinciperna att träna, efterfråga och ge stöd samt utmana är viktiga att följa för våra ledare. För medarbetarna är det viktigt att de utför, utvecklar, samarbetar och följer standard samt förbättrar. För ledarna är det viktigt att ha en grundmurad kunskap om vad Lean ledarskap innebär och vilka ledarkvaliteter som krävs för att lyckas som ledare med Lean som ledstjärna. Under dag 2 fokuserades diskussionerna kring ledarens roll i förhållande till standardisering och Jidoka samt JIT. Dagen avsalutades med genomgång av metoder som stöder ledarskapet och begreppen Ledarpuls, Ledartid och Pulsmöte.