Hur?


Så här gör du för att boka in en utbildning:

1. Första steget är att ta en dialog med din chef för att diskutera vilka behov och möjligheter som finns.

2. Undersök sedan tänkbara utbildningar utifrån ditt behov. Information om många av våra öppna utbildningar finns i under sidan Utbildningskatalog. Se utbildningskatalogen som inspiration till möjliga utbildningar, dock täcker den inte alla utbildningar och områden inom utbildning. Hittar du inte det du söker – kontakta oss så hjälper vi till.

3. Efter att VD stämt av utbildningsbehovet med styrelseordföranden så gör VD en intresseanmälan till oss. Beijer Academy kontaktar och har en dialog med din VD – vi ser till hitta en skräddarsydd eller öppen utbildning som är rätt för just dig!

Tänk på att du måste anmäla dig till utbildningen via oss på Beijer Academy för att kunna ta del av våra avtalspriser.

 

Du 

Du definierar behovet av utbildning tillsammans med din arbetsgivare och tar initiativet till din egen utveckling.

Alla bolag inom Beijersfären ser värdet i och uppmuntrar till medarbetarens utveckling. Din VD tar en dialog med styrelseordföranden och kontaktar därefter oss. Tillsammans hittar vi den bästa utbildningslösningen för just dig.

Vi finns här för att se till att dina och din arbetsgivares behov av utbildning och vidareutveckling förverkligas.

 

Intresseanmälan