Medarbetare berättar


akteinus

Hur ser dina kunders köpresa ut-en utbildning i fördjupad kundinsikt av ProSales

” Vi har haft ett par riktigt bra utbildningsdagar. Långt över förväntan, faktiskt och detta har ritat om kartan en del för mig.

Vi har arbetat med kartläggning och förståelse för kundernas köpbeteenden och behov samt fördjupat oss i våra utvecklingsmöjligheter hos de olika kundtyperna. Dessa dagar har hjälpt oss att hitta strukturer i vår stora kundmassa för att kunna agera rätt mot respektive kundgrupp. Vi har även fått en hel del bekräftelser på saker vi gör rätt och skall göra mer. Dessa dagar tror jag starkt kommer bidra till att vi kan ändra attityder och faktiskt kliva bort från rollen som lite ”underdog”. Vi åkte allihop tillbaka till Västerås mycket inspirerade men med ganska trötta hjärnor.”

Jonas Aktanius – VD Imero Gunnar F. Höglund

 

 


Lars Ericsson - rund

Beijer Academy management summit 2015

”Tack för trevliga dagar på Ingarö. En välplanerad och intressant konferens med god mat och trevlig stämning. Många spännande tal, inte minst av Anders som ju är en ikon i näringslivet. Jag träffade många intressanta personer och lärde mig mycket om företagen i gruppen. Jag uppskattar mycket att jag fick vara med.

Mina intryck är att Ni har en fin företagsgrupp. Lönsamheten är överlag bra och den bild jag fick är att ledningarna i de olika företagen är starkt engagerade i sina verksamheter. En av orsakerna är säkert att de inte toppstyrs utan att ni är måna om att kraften i ett företag kommer nerifrån och i decentraliserade organisationer. Jag noterade att inget av företagen lyfte fram att de främst jobbar med priset som konkurrensmedel. Istället återkom kvalitet, leveranssäkerhet, service etc. som viktiga. Jag tror att det är något som gör kunder nöjda och att de är villiga att betala för detta. Jag uppfattar också att de värderingar som Ni och flera andra familjeföretag står för gick som en röd tråd genom hela konferensen. Värderingsstyrda företag är oftast lönsammare och mindre sårbara än regelstyrda företag. Jag är glad att ni är ägare till Osby Glas och hoppas att Ni som ägare ska fortsätta att med framgång utveckla bolaget.”

Lars Ericsson – Styrelsemedlem och rådgivare, Osby Glas

 

 


Andreas Rönning - rund

 

SILF Inköpschefsutbildning

Väldigt bra utbildning som även innehöll företagsekonomi med balansräkning och resultaträkning. Jag fick förståelse för hela inköpsprocessen, förhandling och jag har fått många praktiska redskap. Det var en bra dialog mellan kursdeltagarna och jag har fått ett nytt nätverk. Nu är det lättare att förstå hur jag påverkar helheten i Fjäråskupans affär och jag har en bättre dialog med VD, Leif Hammarberg”.

Andreas Rönning – Inköpschef, Fjäråskupan

 

 


 

2-dagars VD utbildning Executive People

Alla deltagare hade jobbat i sitt respektive bolag en längre tid och nu axlat VD rollen, de kom små och medelstora bolag och det var en bra mix på gruppen. Utbildningen bestod av föreläsningar uppblandat med diskussioner och grupparbeten. Nu önskar jag att få utbilda mig mer inom arbetet med affärsplanen”. 

Jimmy Wanqvist – VD, Poolkungen

 


Christian Nordlander - rund

 

2-dagars VD utbildning Executive People

”Beijer Academy rekommenderade rätt utbildning med bra upplägg och struktur. Det var lagom nivå för mig nu som ny VD. Jag vill utöka min kunskap inom varje område senare, när jag har mer kött på benen. Saker föll på plats och det var bra med en liten grupp, då det blev bra diskussioner. Många personalfrågediskussioner uppstod. Verktygen finns i kursmaterialet. Jag kände till det mesta i förväg men jag vet nu mer. Jag fick klart för mig min roll som VD gentemot styrelsens roll. Jag fick med mig kunskapen om hur jag kan se på min styrelse och vad jag kan få ut av den samt hur jag kan driva frågor framåt. Jag önskar att gå vidare med strategisk säljutbildning och jag känner mig stärkt av utbildningen”.

Christian Nordlander – VD, Poolkungen

 


 

Grundläggande säljutbildning hela företaget – IHM

”Utbildningen ger oss en bas att bygga vidare på. Nu vet vi vad vi bör gå igenom del för del och anpassa till vår verksamhet. Det kommer vi att göra på våra veckomöten med VD, Jonas.” 

Tobbe – innesäljare, Imero

 


Coachning av ProSales

”För mig som VD är kunskap och information extremt viktigt för att kunna ta rätt strategiskt beslut. På Vattentornet är sälj- och affärsutveckling direkt avgörande, då de flesta andra parametrar är relativt ”satta” i branschen. Min utmaning under hösten var att finna ut vilken strategi och position Vattentornet långsiktigt ska ta för att säkerställa fortsatt bra resultat över tid, få förståelse för vilka våra bästa kunder är, varför de är det samt finna ut om den marknaden är tillräckligt stor för att fokusera på.  

Valen jag stod inför var att inrikta Vattentornet mot en snabb, mer transaktionsliknande försäljning och/eller en mer konsultativ. Jag måste välja strategi för varje segment och inte arbeta med samma upplägg mot alla våra möjliga kunder. Även frågor som hur spelar digitaliseringen in i detta och hur ser köpprocesserna ut hos kund idag och om tre år. Allt detta fick jag hjälp med att reda ut och kvalitetssäkra med hjälp av ProSales, ett managementkonsultbolag som specialiserar sig på sälj och tillväxt. Mycket av informationen fanns redan, men med ProSales coachning, utbildning, styrning och verktyg lyckas vi konkretisera allt detta till en hållbar affärsplan. 

För mig som VD har coachning av ProSales lett till att mitt självförtroende ökat och att jag fått mer kunskap och fler verktyg. Dessutom, som bonus så har jag som VD nu enklare att få med mig styrelsen på den bästa möjliga resan. Eftersom allt är datadrivet så finns det en ordentlig substans i beslutsunderlaget, vilket skapar en enorm trygghet inför de beslut som jag och styrelsen måste ta nu. Att möjligheten finns för mig som VD att få denna typ av coachning och utbildning inom koncernen med uppbackning av min ordförande och med stöd av resurserna som finns inom KB80 samt Beijer Academy är jag tacksam för.”

Andreas Albin, VD Vattentornet