Våra utbildningspartners


Vi genomför de flesta av våra utbildningar genom långsiktiga samarbeten med de bästa utbildningsföretagen i branschen. Läs om våra utbildningspartners här eller besök deras egna hemsidor för att få mer information om hela deras utbud inom utbildning.

 

ihm-header

IHM Business School

Marknadsföring, försäljning, ledarskap, ekonomi eller affärsutveckling? Ju högre tempo som präglar förändringarna i vår omvärld, desto mer behövs IHM. Utveckling kräver utveckling, och den allra största utmaningen är att lära av och lära nytt. På IHM skrotar vi gamla sanningar och finner nya vägar som stärker konkurrenskraften i svenskt näringsliv. I nästan 50 år har IHM utbildat människor som har drivkraften att göra skillnad och viljan att ständigt lära nytt. 50 år av målmedvetna kursdeltagare som efter en tids hårt arbete på IHM stärkt sina företag med nytt självförtroende, mod och kompetens att agera och förändra.

Företagsuniversitetet transp

Företagsuniversitetet

Hur framgångsrik du än är i ditt jobb, så finns det alltid plats för nya idéer och perspektiv och möjlighet att finslipa kunskaper och färdigheter. Företagsuniversitetet är den perfekta arenan för just det. Hos oss lär du dig att bli ännu bättre i ditt jobb och får de aktuella kunskaper, de utmaningar och den inspiration som gör att du kan fortsätta utvecklas i din yrkesroll, att gå från bra till bäst. Företagsuniversitetet är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag. Vi ägs av Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet och har som mål att leverera utbildning av högsta kvalitet, utbildning som ger praktiska och aktuella kunskaper som du kan använda direkt, dagen efter kurs. Vi erbjuder öppna kurser, företagsinterna utbildningar och temakonferenser.

partlogo2

Part Development

Part Development stödjer organisationer inom en rad olika branscher och typer av verksamheter att vidareutveckla sin verksamhet för stärkt konkurrenskraft. Inom Part Development finns mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling från såväl näringsliv och offentlig sektor som egen forskning. Vårt arbetssätt har sin bas i det sätt att tänka och agera som är stommen i Lean. Problem och möjligheter angrips utifrån en övertygelse om att grunden till en effektiv verksamhet läggs genom att arbeta med detaljerna för att påverka helheten. En viktig del av vårt erbjudande är att Part Development ska vara ett stöd och inte utförare. På så sätt kan kundernas behov av externt stöd begränsas samtidigt som kunskapen om de förbättringar som genomförs stannar kvar och utvecklas i kundens organisation. Part Development genomför även behovsanpassade Lean-utbildningar. Vår syn på lärande är att det bästa sättet att lära är genom att göra. Därför innehåller våra utbildningar, så långt det är möjligt, praktiska övningar där kunden får möjlighet att träna i sin egen verksamhet.

FEI transp

FEI

FEI:s filosofi är egentligen ganska enkel. Vi anordnar kurser och utbildningar som du har omedelbar nytta av i ditt arbete. Din arbetsgivare får direkt avkastning på sin utbildningsinvestering genom att du gör ett bättre jobb och bidrar till företagets utveckling. Indirekta vinster som ökad arbetsglädje och ett stärkt varumärke för företags om satsar på utbildning ska heller inte underskattas.

SILF transp

SILF

Silf Competence är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, offentlig upphandling, logistik, förhandling och juridik. Vi erbjuder enstaka kurser, konsulttjänster, företagsakademier och certifieringsprogram både för dig och ditt företags kompetens- och karriärutveckling. Varje utbildning och program är kvalitetssäkrad efter internationella gångbara standards. Förutom utbildningar erbjuder vi också aktuella seminarier och kvalificerade konsulttjänster. 

Silf har även ett eget branschledande affärsmagasin, Silf Supply Chain Outlook, samt deltar mycket aktivt i de internationella medlemsnätverken IFPSM och ELA.

 

executive_people

Executive People

Executive People är ett av Sveriges största utbildningsföretag inom utbildningar riktade mot vd och styrelse, och vi utbildar årligen 100-tals vd/ ledare och befattningshavare inom effektivt styrelsearbete och till rollen som vd. Vi erbjuder personer som arbetar i små och medelstora företag utbildningar inom ekonomi, vd-skapet, styrelsearbete, management samt ledarskap.

 

srfkonsulterna

SRF Konsulterna

Srf konsulterna grundades 1936 och driver en fortlöpande branschutveckling samt kvalitets- och kompetenshöjning av medlemmarna. Srf konsulterna bedriver också en omfattande informations- och utbildningsverksamhet. Srf Utbildning är landets ledande leverantör av kurser inom redovisnings- och löneområdet. Kursutbudet omfattar allt från grundkurser, nyhetsuppdateringar till specialistkurser och yrkesutbildningar specialanpassade för redovisnings- och lönebranschen. Varje år kompetensutvecklar Srf Utbildning över 4000 personer! Förbundet har 5 500 medlemmar, varav cirka 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som bistår cirka 330 000 svenska och utländska företag. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som borgar för trygghet, kompetens och förtroende. Genom auktorisationen skapas ett tydligt utbud av kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för svenska företag.

 

FAR_LOGOTYP_RGB

FAR

Branschorganisationen för redovisnings-konsulter, revisorer och rådgivare. FAR är branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. FAR bildades 1 september 2006 när Sveriges två revisorsföreningar, FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS, gick samman. Under perioden september 2006 till mars 2010 hette branschorganisationen FAR SRS. FAR utvecklar revisions- och rådgivningsbranschen. Och vi vet vad som krävs för att möta förändringarna i vår bransch. Samtidigt är vi med och påverkar alla andra branscher i vårt land, från stålet och musiken till skogen och jeansen. FAR ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information vilket är grunden för tillväxt.

Prosales transp

ProSales

Försäljningsutmaningarna är många idag – svag tillväxt, stenhård konkurrens, förändrade köpbeteenden och snabb teknisk utveckling. Våra studier visar att utvecklingsorienterade chefer som arbetar med kontinuerlig förbättring och baserar sina beslut på fakta presterar bättre med sin försäljning.

INYAN

Inyan

På Inyan arbetar vi med att skapa hållbar affärsutveckling genom att skapa Effektiva och Meningsfulla kundmöten. Vi har utvecklat metoder, utbildningsprocesser och verktyg som ger både kraftfulla och hållbara effekter. Vi arbetar i nära samarbete med våra uppdragsgivare och får ofta förtroendet att arbeta med dem under lång tid.

logo hjärtum

Hjärtum utbildning

Vi har 20 års erfarenhet av kursverksamhet och erbjuder kurser inom ledarskap, kundservice, juridik, ekonomi, Office-paketet mm. Vi är det lilla utbildningsföretaget med det stora nätverket av professionella utbildare och föreläsare. Vi månar om varje enskild kund och gör vårt yttersta för att du ska lämna våra kurser full av nya kunskaper, nya insikter och – inte minst – ny arbetsglädje!

 

Lexicon

Lexicons erbjudanden sträcker sig hela vägen från grundläggande kunskapsnivå för den enskilda medarbetaren till anpassade koncernövergripande kompetenslösningar. De utgår huvudsakligen från områdena  IT med bl.a. utbildning inom alla Officeverktyg, affärskunskap och branschkompetenser för att erbjuda såväl generella helhetslösningar som direkta specialanpassningar för varje organisation och behov.

 

Per Furumo Voice and Message AB

Per Furumo arbetar med presentationsteknik och den del av retoriken som fokuserar på den muntliga framställningen. Det handlar om ett tydligt verktyg som utgår från tempo, röstläge, betoning och kroppsspråk.
Utifrån den modernaste kommunikationsforskningen ger Per dig och dina anställda en enkel och koaret manual som hjälper dig och dina medarbetare att leverera muntligt med maximal effekt. Retorisk vägledning ingår som en naturlig integrerad del.
Bland Per Furumos kunder finns många av de stora företagen i Sverige.

 

Edward Lynx

Edward Lynx är ett managementkonsultföretag specialiserade på ledarskapsutveckling. De kopplar affärsmål och ledarskapsbeteenden, genom att fokusera prestation, individuellt och i grupp, för att optimera resultat. I korthet utvecklar Edward Lynx chefer för att de ska få ut så mycket av sig själva och sina team som möjligt. Dina organisatoriska mål och utmaningar, oavsett om de är små eller stora, operativa eller strategiska, är det centrala i allt de gör.